KONE og LEED

Vores ekspertise og løsninger kan hjælpe din bygning med at opnå LEED-certificering som en grøn bygning

Næste generations grønne byggeri med KONE og LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er et internationalt anerkendt miljøvurderingssystem, som er udviklet af det amerikanske Green Building Council.

LEED-certificeringssystemet hjælper bygningsejere og -operatører med at identificere og implementere grønne bygningsdesign-, konstruktions-, drift- og vedligeholdelsesløsninger.

KONE hjælper dig med at opnå LEED v4 Building Design and Construction-akkreditering ved at:

  • Hjælpe med at reducere energiforbruget på byggepladsen og bygningens CO2-fodaftryk med dybdegående analyse af trafikmønstre og energiforbruget samt en reduktion af vores løsningers potentielle CO2-fodaftryk i deres driftslevetid
  • Hjælpe dig med at opfylde LEED-forudsætningerne og levere løsninger, der bidrager til at opnå LEED-akkrediteringer

Vi støtter dig også med andre vurderingssystemer.

Energi og atmosfære

KRAV
TYPE
BESKRIVELSE AF KRAVSÅDAN KAN KONE HJÆLPE
Grundlæggende idriftsættelse og verificeringForudsætningUdarbejd og opdater en drifts- og vedligeholdelsesplan, der indeholder de nødvendige oplysninger til effektiv administration af bygningen.
KONE kan levere brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner til sine løsninger.
MinimumsenergiydelseForudsætningOpfyld de obligatoriske krav til elevatorer:
  • Belysning i elevatorstolen
  • Stoleventilator
  • Standby-tilstand
  • Klimaanlæg
KONE kan udarbejde løsninger, der opfylder kravene, og levere visuel og teknisk dokumentation efter behov.
Grundlæggende håndtering af kølemidlerForudsætningUndlad at anvende kølemidler baseret på CFC-gasser i nye varme-, ventilations-, aircondition- og kølesystemer (HVAC&R).KONEs installationer indeholder ikke CFC-kølemidler
Optimer energiydelsenAkkrediteringPåvis en generel reduktion af bygningens energiforbrug i den foreslåede bygning sammenlignet med basisbygningenKONE-løsninger kan inkluderes i et projekts energisimulering, forudsat at der anvendes en "Exceptional Calculation Method". KONE kan understøtte dette ved at levere beregninger af energieffektiviteten.
Forbedret kølemiddelstyringAkkrediteringReducer ozonnedbrydningen, og understøt tidlig overholdelse af Montreal-protokollen, mens du minimerer de direkte bidrag til klimaændringer.KONE kan levere udstyr med lavt potentiale for ozonnedbrydning (ODP) og lavt potentiale for global opvarmning (GWP)

Materialer og ressourcer

KRAV
TYPE
BESKRIVELSE AF KRAVSÅDAN KAN KONE HJÆLPE
Håndtering af bygge- og nedrivningsaffaldForudsætningUdvikl og implementer en plan for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald.KONE kan opfylde kravene i planen for håndtering af byggeaffald, der er udarbejdet for projektet. KONE har desuden sit eget sæt af retningslinjer for affaldshåndtering og genbrug på installationssteder.
Byggematerialer, oplysning og optimering – miljøvaredeklarationAkkrediteringBrug mindst 20 forskellige permanent installerede produkter med miljøvaredeklaration (EPD) fra mindst fem forskellige producenter.KONEs EPD'er, som er verificeret af tredjepart, indeholder oplysninger om vores elevatorers og rulletrappers miljøpræstationer gennem hele deres levetid.
Byggematerialer, oplysning og optimering – indkøb af råmaterialerAkkrediteringBrug mindst 20 forskellige permanent installerede produkter fra mindst fem forskellige producenter, der offentligt har udgivet en rapport over miljøpåvirkninger af udvindingsoperationer og -aktiviteter i forbindelse med producentens produkter.KONE kan levere en bæredygtighedsrapport, der overholder retningslinjerne fra Global Reporting Initiative. KONEs årsberetning beskriver forhold i overensstemmelse med FN's Global Compacts Communication on Progress-proces.
Byggematerialer, oplysning og optimering – materialeingredienserAkkrediteringAnvend mindst 20 forskellige permanent installerede produkter fra mindst fem forskellige producenter med sundhedsvaredeklarationer (HPD) i overensstemmelse med den åbne standard for sundhedsvaredeklarationer. En HPD er et dokument, der deles af producenter for at fremlægge produktingredienser og eventuelle sundhedsfarer forbundet med disse ingredienser.I overensstemmelse med den åbne standard for sundhedsvaredeklarationer indeholder KONE-HPD'er oplysninger om materialeindholdet i elevatorer og rulletrapper samt de sundhedsmæssige virkninger forbundet med disse materialer. Vi tilbyder i øjeblikket HPD'er til et begrænset antal løsninger.

Indendørs miljøkvalitet

KRAV
TYPE
BESKRIVELSE AF KRAVSÅDAN KAN KONE HJÆLPE
Lavemitterende materialerAkkrediteringOpnå tærskelniveauet for overholdelse af emissioner, indholdet af flygtige organiske forbindelser i materialer og testmetoder.*KONE kan hjælpe kunderne med at vælge materialer til efterbehandling af elevatorstolen, som opfylder kravene, og dokumentere, at de valgte materialer overholder de tekniske krav. KONE anvender den mindst mulige mængde kemikalier under installationen.
Konstruktionsplan for styring af indendørs luftkvalitetAkkrediteringUdvikl og implementer en styringsplan for den indendørs luftkvalitet (IAQ) til bygningens opførelses- og belægningsfaser.KONE kan opfylde kravene i den plan for styring af luftkvaliteten indendørs, der foreligger for projektet.

KONE and LEED green building certification

*Kravene kan variere afhængigt af, om budgetberegningsmetode 1 eller 2 følges i projektet.

Innovation

KRAV
TYPE
BESKRIVELSE AF KRAVSÅDAN KAN KONE HJÆLPE
InnovationAkkrediteringOpnå betydelige, målbare miljøpræstationer ved hjælp af en strategi, der ikke er omfattet af LEEDs grønne bygningsklassificeringssystem.KONEs innovative People Flow-løsninger kan bidrage til at opnå akkreditering for innovation, og vi kan levere dokumentation til at understøtte dette fra projekt til projekt.

Kontakt os

Brug formularen nedenfor til at fortælle os mere om, hvordan vi kan hjælpe dig. Du vil snarest blive kontaktet af et medlem af vores team. [Indsæt om muligt yderligere FL-specifikke oplysninger om, hvem der kontakter kunden og hvornår].

Sample form


+45My query is about *|Installing new equipment in a new building|Installing new equipment in an existing building|Repairing or upgrading existing equipment|Maintenance|Residential Flow in a new building|Residential Flow in an existing building|24/7 Connected Services|Other
Equipment/service type *|Elevators|Autowalks|Escalators|Doors|Advanced People Flow solutions|People Flow planning|Other


Bemærk venligst, at vi indsamler dine personlige data, når du udfylder denne kontaktformular. For yderligere information om databehandling, venligst se vores fortrolighedserklæring.


Cookies

Vi anvender cookies til at optimere hjemmesiden og give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Klik på feltet 'Accepter', hvis du er okay med dette og accepterer alle cookies. Du er også velkommen til at læse mere om vores datahåndtering i vores fortrolighedserklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site