• HJEM
 • Fortrolighedserklæring

Fortrolighedserklæring

Formålet med denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

KONE Corporation og virksomhedens medarbejdere, partnere, datterselskaber og associerede selskaber ("KONE") er forpligtet til at beskytte dit privatliv og dine persondata. KONE behandler dine persondata i overensstemmelse med internationale og europæiske principper for databeskyttelse og gældende lovgivning om persondata (herunder EU's persondataforordning, hvor det er relevant).

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger giver dig omfattende oplysninger om de aktiviteter, KONE udfører, når det gælder behandling af persondata. Den kan suppleres af erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger, der er specifikke i forhold til løsninger, og yderligere lokal dokumentation. Derudover kan de rettigheder, du har som datasubjekt, variere fra land til land, afhængigt af de gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger. I denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger præsenterer vi de rettigheder, der gives i henhold til EU's love om databeskyttelse.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er opdelt i forskellige dele, der relaterer sig til KONEs forskellige logiske funktioner til behandling af persondata. Til sidst i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger får du oplysninger om de rettigheder, du har som datasubjekt.

 1. KONEs websider og internettjenester
 2. KONEs databaser til styring af kunderelationer
 3. KONEs leverandør- og underleverandørdata
 4. Datasubjekternes rettigheder
 5. Opdateringer til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Set fra datasubjektets synspunkt er det lokale firma i KONE-koncernen, som datasubjektet er eller har været i kontakt med eller på anden vis har den tætteste relation til, den dataansvarlige, for så vidt angår det respektive datasubjekts persondata.

Mange af de værktøjer og processer, der bruges i KONE, er globale og gjort tilgængelige for lokale KONE-enheder på en centraliseret måde af KONE Corporation. I disse globale værktøjer og processer styres persondata af det lokale firma i KONE-koncernen og KONE Corporation.

I alle spørgsmål, der relaterer sig til databeskyttelse, kan datasubjekter kontakte KONE ved at bruge følgende kontaktoplysninger:

KONE Building
Keilasatama 3, 02150 Espoo, Finland
Telefon: +358 204 751
Kontakt: den globale afdeling for juridiske anliggende, rådet for databeskyttelse, personaldatarequest@kone.com

Alle anmodninger, der relaterer sig til datasubjektets rettigheder, kan sendes til KONE ved at bruge den kontaktformular, der er tilgængelig på websiden kone.com på http://www.kone.com/en/contact.aspx (se valgmuligheden "Forespørgsel om persondata").

1. KONEs websider og internettjenester

Dette afsnit giver dig generelle oplysninger om KONEs behandling af dine persondata i forhold til dette websted og KONEs andre internettjenester ("webstedet"). KONE behandler dine persondata, der er indsamlet via webstedet, i overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og gældende love. Læs omhyggeligt denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, hvis du har planer om at gennemse eller på anden vis bruge webstedet. Hvis du ikke accepterer denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du forlade webstedet.

1.1 Indsamlede persondata

Generelt er det sådan, at du kan gå ind på webstedet uden at angive nogen persondata. Rent teknisk er webstedet opdelt i separate sektioner, hvoraf nogle af dem kan kræve, at vi indsamler flere persondata fra dig, mens andre kan blive brugt uden at behandle nogen persondata.

Når du går ind på webstedet, sender din computer automatisk visse tekniske oplysninger og anden information til os (dvs. IP-adresse, browsertype og kilden til dit besøg). Vi indsamler også oplysninger om din brug af webstedet ved hjælp af cookies. Se i afsnittet Cookies i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for at få yderligere oplysninger.

På visse dele af webstedet kan du blive bedt om at angive persondata og/eller tilmelde dig tjenesten for at få adgang til en tjeneste, du har anmodet om. Når du har tilmeldt dig på webstedet eller på anden vis fået tildelt en specifik identifikationskode for at få adgang til din konto, kan vi anmode dig om at angive visse oplysninger.

1.2 Formålene med og juridiske bevæggrunde for behandlingen

KONEs formål med behandlingen af persondata, der er indsamlet via webstedet, er at:

 • sikre en effektiv og sikker brug af webstedet
 • udvikle webstedet for at få en bedre kvalitet og et bredere udvalg af tjenester
 • levere tilpassede tjenester og indhold, der genkender dine specifikke behov og interesser
 • forbedre vores tjenester over for dig
 • kontakte dig
 • udføre forskning og indsamle statistik (f.eks. hvilke dele af vores websted brugerne besøger, og hvor meget tid de bruger på webstedet).

KONE bestræber sig på at producere omkostningseffektive tjenester, hvor du ikke er nødt til separat at tilmelde dig hver enkelt tjeneste, der leveres på webstedet.

De juridiske bevæggrunde for databehandling er KONEs legitime interesser i forhold til de førnævnte formål. Når det kræves af gældende love, vil KONE anmode om datasubjektets samtykke til behandling af persondata.

1.3 Kilde(r) til persondata og bevaringsperiode

Persondataene modtages direkte fra datasubjektet eller indhentes i forbindelse med dennes brug af webstedet.

Persondataene lagres, så længe det er nødvendigt i forhold til de formål, for hvilke de blev indsamlet. Derefter slettes eller anonymiseres persondataene.

1.4 Cookies

KONE kan til enhver tid placere oplysninger, der almindeligvis kendes som "cookies", på din computer eller mobilenhed for at give os mulighed for at identificere dig, under forudsætning af at du har givet dit samtykke til placeringen af cookies på din computer eller enhed ved hjælp af tilvalgsfunktionen eller ved at ændre browserindstillingerne. Cookies giver KONE oplysninger om, hvordan og hvornår du har gjort brug af webstedet, og giver KONE mulighed for at forbedre webstedet, så det kan levere en bedre tjeneste. Cookies benyttes i dag på mange websider. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du indstille din webbrowser eller bruge KONEs værktøj til indstilling af cookies til at deaktivere dem. Husk dog på, at du ved at deaktivere cookies kan forhindre, at du kan bruge visse tjenester på webstedet.

1.5 Remarketing

Webstedet kan bruge Google AdWords Remarketing til at vise reklamer, der er baseret på dit seneste besøg på webstedet ("Remarketing"). Remarketing på webstedet bruges til at skabe opmærksomhed om KONEs løsninger og tjenester. Oplysningerne vedrørende besøgene indsamles ved at placere en tredjepartscookie på computeren. Du kan fravælge remarketing, der relaterer sig til brugen af webstedet, via KONEs værktøj til indstilling af cookies. Du kan bruge mere omfattende fravalgsmuligheder, der relaterer sig til din brug af tredjepartswebsteder, ved at gå til webstedet for Network Advertising Initiative, ændre indstillingerne for remarketing-reklamer på webstedet for Google Ad Settings eller ved at deaktivere cookies.

Fravalg af Google AdWords Remarketing »

1.6 Webstedsanalyse

KONE anvender webstedsanalyse som f.eks. Adobe Analytics og Google Analytics til at indsamle statistik om brugerne af webstedet med det formål at forbedre indholdet af webstedet. Normalt vil disse data blive holdt anonyme, men hvis du har identificeret dig selv i forbindelse med download af indhold fra webstedet, logget på KONEs onlinetjeneste eller gået ind på webstedet via et link i en mail, kan vi muligvis identificere de analysedata, der indsamles om din brug af webstedet. Du kan bruge fravalgsmulighederne i KONEs værktøj til indstilling af cookies til at deaktivere KONEs mulighed for at spore dine besøg på webstedet. Du skal gentage denne handling, når du bruger andre computere og/eller browsere til at besøge KONES websteder. Hvis du vil fravælge Google Analytics, kan du downloade Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Fravalg af Google analytics »

1.7 Overførsel af persondata

KONE overfører ingen persondata uden for KONE Corporation eller dennes partnere, associerede selskaber, datterselskaber eller underleverandører. På grund af de tekniske og praktiske krav kan nogle af persondataene blive behandlet af underleverandører, der er placeret uden for EU eller EØS eller på underleverandørernes servere uden for EU eller EØS. Sådanne underleverandører har imidlertid accepteret KONEs standarder for databehandling.

KONE kan sende samlet statistik om deres kunder, salg, trafikmønstre og andre relaterede webstedsoplysninger til anerkendte tredjeparter, men denne statistik vil ikke indeholde persondata.

2. KONEs databaser til styring af kunderelationer

Som mange andre virksomheder anvender KONE databaser til styring af kunderelationer (“CRM”) for at styre og spore vores salg og markedsføringsaktiviteter. KONEs CRM-databaser omfatter persondata om vores kunder, potentielle kunder og andre virksomheders repræsentanter, med hvem KONE har en forretningsrelation eller ønsker at udvikle en. KONEs CRM-databaser kan omfatte persondata om KONEs kunders kunder eller slutbrugere, der kontakter KONE i forbindelse med elevatorer eller rulletrapper eller andet udstyr, som KONE vedligeholder, samt persondata, der relaterer sig til eksterne interessenter, som KONE er interesseret i at kontakte og give generelle oplysninger om KONE og dennes forretning (f.eks. repræsentanter fra medievirksomheder, personer, der har indflydelse på økonomiske forhold).

Dette afsnit indeholder flere oplysninger om KONEs behandling af persondata i relation til CRM.

2.1 Indsamlede persondata

Følgende oplysninger indsamles og behandles i forbindelse med CRM:

 • Navn
 • Titel
 • Mail
 • Mobiltelefonnummer
 • Fastnettelefon
 • Faxnummer
 • Adresse
 • Sprog
 • Eventuelle andre oplysninger, der er relevante for den forretningsmæssige relation

Disse personlige oplysninger bliver senere i dette afsnit 2 i erklæringen af beskyttelse af personlige oplysninger henvist til som "persondata", og de personer, hvis persondata behandles, omtales som "datasubjekter".

2.2 Formålene med og juridiske bevæggrunde for behandlingen

KONEs formål med at behandle persondata er at give mulighed for, at KONE kan drive forretning, støtte salgsaktiviteter, håndtere leverancer, vedligeholdelsestjenester og fakturering, kontakte kunde med henblik på kontraktstyring og markedsføringsformål og på anden vis vedligeholde kunderelationen. KONE kan også bruge persondata til at håndtere hændelser og krav samt yde hjælp, når en kunde anmoder om det.

KONE kan kontakte datasubjekter med henblik på at udføre undersøgelser om kundeloyalitet. For at kunne forbedre virksomhedens tjenester ønsker KONE at modtage svar på undersøgelser, hvori kundens kontaktpersons navn fremgår. Behandlingen af dit navn og eventuelle andre persondata i forbindelse med undersøgelse af kundeloyalitet er baseret på dit samtykke. Alle svar og data, der indsamles i forbindelse med sådanne undersøgelser, klassificeres som fortrolige hos KONE, og der anvendes passende sikkerhedsforanstaltninger, når data håndteres og overføres.

Det er nødvendigt at behandle persondataene med henblik på opfyldelsen af salgskontrakter, i forhold til hvilke kundevirksomheden er en kontraherende part. Derudover er det nødvendigt at behandle persondata i forhold til de legitime interesser, som KONE forfølger, i relation til virksomhedens almindelige forretningsprocesser. Når det kræves af gældende love, vil KONE anmode om datasubjektets samtykke til behandling af persondata.

2.3 Kilde(r) til persondata og bevaringsperiode

Persondataene er blevet modtaget fra kunderne eller indhentet i forbindelse med deres brug af KONEs produkter og tjenester. Persondata kan også komme fra KONEs repræsentanter baseret på deres forretningsmæssige interaktioner med datasubjekterne. KONE kan i visse tilfælde indsamle persondata fra offentlige registrere og andre pålidelige eksterne kilder.

Persondataene lagres, så længe det er nødvendigt i forhold til de ovennævnte formål. Derefter slettes eller anonymiseres persondataene.

2.4 Overførsel af persondata

Generelt bruger KONE kun persondataene til virksomhedens interne forretningsmæssige formål og overfører ikke dataene til eksterne parter. Nogle af persondataene kan være tilgængelige for og blive behandlet af KONEs datterselskaber, underleverandører og andre serviceudbydere, i det omfang det kræves i forbindelse med ovennævnte formål. KONE garanterer, at sådanne tredjeparter altid er bundet af kontrakter, der i nødvendigt omfang omfatter krav om databeskyttelse og fortrolighed.

Pga. tekniske og praktiske krav kan persondataene også behandles uden for EU/EØS. KONE garanterer, at der et juridisk grundlag for sådanne overførsler.

3. KONEs leverandør- og underleverandørdata

KONE Corporation og virksomhedens medarbejdere, partnere, datterselskaber og associerede selskaber (samlet "KONE") benytter løsninger og databaseteknologi til at styre kontaktdataene om repræsentanter hos KONEs leverandører og underleverandører. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger indeholder flere oplysninger om KONEs behandling af persondata i relation til sådan sourcing- og indkøbsaktiviteter ("leverandørdatabaser").

3.1 Indsamlede persondata

Følgende oplysninger indsamles og behandles i forbindelse med leverandørdatabaser:

 • Navn
 • Titel
 • Mail:
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Oplysninger om fakturering
 • Eventuelle andre oplysninger, der er relevante for den forretningsmæssige relation
 • Medarbejdere hos underleverandører navn, fødselsdato, kontaktoplysninger, ansættelsesoplysninger, kvalifikationer og certificeringer, andre personlige oplysninger, der kræves af KONEs kunder for at sikre en korrekt adgangskontrol og sikkerhed på byggesteder

Disse personlige oplysninger bliver senere i dette afsnit 3 i denne erklæring af beskyttelse af personlige oplysninger henvist til som "persondata", og de personer, hvis persondata behandles, omtales som "datasubjekter".

3.2 Formålene med og juridisk bevæggrund for behandlingen

KONEs formål med at behandle persondata er at give mulighed for KONEs aktiviteter i forbindelse med sourcing, indkøb, håndtering af fakturaer og kontraktstyring. KONE kan også bruge oplysningerne til at afhjælpe krav eller administrere hændelser og udføre rettidig omhu for leverandører.

KONE kan bruge kontaktoplysningerne til mere generel kommunikation og administration af leveringsrelationen som f.eks. at sende relevante oplysninger om KONEs drift og kommende hændelser.

For at KONE kan opfylde deres forpligtelser i forhold til deres driftskvalitet og -sikkerhed, skal KONE kunne identificere enhver ekstern person, der arbejder for KONE. For at aktivere identifikation af ekstern arbejdskraft skal KONE opbevare visse personlige oplysninger om den eksterne arbejdskraft i vores leverandørdatabaser. Oplysningerne om den eksterne arbejdskraft, der er gemt i KONEs leverandørdatabaser, bruges kun til identifikation og administration af den eksterne arbejdskraft, i det omfang det er nødvendigt for deres arbejde for KONE.

KONE behandler persondata, fordi det er nødvendigt for at opfylde en sourcingkontrakt, og/eller fordi det er nødvendigt med hensyn til KONEs legitime interesser, der relaterer sig til deres almindelige forretningsaktiviteter. KONE kan også være forpligtet af lokale love til at indsamle bestemte oplysninger om leverandøren og dennes medarbejdere og repræsentanter. Disse forpligtelser kan f.eks. gælde sikkerhedskrav, beskatning, forsikringer og entreprenørens andre lovmæssige forpligtelser og ansvar, når arbejdet udliciteres. Når det kræves af gældende love, vil KONE anmode om datasubjektets samtykke til behandling af persondata.

3.3 Kilde(r) til persondata og bevaringsperiode

Persondata er indhentet fra leverandørerne eller i forbindelse med deres forretningsrelation til KONE. Oplysninger om den eksterne arbejdskraft anskaffes generelt fra underleverandørens virksomheder, som er arbejdsgivere for disse personer. KONE kan i visse tilfælde indsamle persondata fra offentlige registrere og andre pålidelige eksterne kilder.

Persondataene lagres, så længe det er nødvendigt i forhold til de ovennævnte formål. Derefter slettes eller anonymiseres persondataene.

3.4 Overførsel af persondata

Generelt bruger KONE kun persondataene til virksomhedens interne forretningsmæssige formål og overfører ikke dataene til eksterne parter. Nogle af persondataene kan være tilgængelige for og blive behandlet af KONEs datterselskaber, underleverandører og andre serviceudbydere, i det omfang det kræves i forbindelse med ovennævnte formål. KONE garanterer, at sådanne tredjeparter altid er bundet af kontrakter, der i nødvendigt omfang omfatter krav om databeskyttelse og fortrolighed.

Pga. tekniske og praktiske krav kan persondata også behandles uden for EU/EØS. KONE garanterer, at der et juridisk grundlag for sådanne overførsler.

4. Datasubjekternes rettigheder

Datasubjekterne kan til enhver tid kontakte KONE og anmode om adgang til deres persondata. KONE vil efter datasubjekternes anmodning rette eller slette ufuldstændige, unøjagtige eller forældede persondata. Anmodninger fra datasubjekter kan sendes til KONE ved at brug den kontaktformular, der findes på websiden kone.com på http://www.kone.com/en/contact.aspx (vælg valgmuligheden "Forespørgsel om persondata").

Hvis behandlingen af persondata er baseret på samtykke, er datasubjektet berettiget til når som helst at trække sit samtykke tilbage. Hvis behandlingen af persondata er baseret på KONEs legitime interesse, kan datasubjektet gøre indsigelse mod en sådan behandling baseret på et specifikt individuelt forhold. Datasubjektet skal identificere et sådan forhold i anmodningen, der relaterer sig til indsigelsen.

Under visse omstændigheder kan datasubjekter også gøre indsigelser mod behandlingen af deres persondata samt anmode om datamobilitet. I tilfælde af at datasubjekterne har bekymringer eller bemærkninger til KONEs behandlingsaktiviteter, har de også retten til at sende en klage til den relevante tilsynsførende myndighed.

KONE kan afvise en anmodning eller få et rimeligt gebyr for at fuldføre en anmodning, hvis anmodningen er åbenlyst ubegrundet eller overdreven, eller hvis KONE har en anden legitim grund til at afvise anmodningen. Sådanne legitime grunde kunne være at forhindre KONE i at slette persondata, der skal bevares pga. lokale lovmæssige krav eller for at bevare et revisionsspor indtil slutningen af den lokale kravsperiode. KONE kan også være pålagt at bevare dataene for at kunne opfylde de kontraktmæssige forpligtelser.

Bemærk også, at hvis KONE blokerer eller sletter dine persondata som anmodet, kan KONE ikke udføre de tjenester, du gerne vil bruge eller tidligere har bestilt eller anmodet om, eller levere det indhold til dig, som du gerne vil downloade eller modtage.

5. Opdateringer til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger

KONE søger hele tiden at udvikle webstedet, dets forretning samt processer og værktøjer relateret til databeskyttelse og forbeholder sig retten til at redigere denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. KONE håber, at du fra tid til anden gennemgår erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for eventuelle ændringer. I det omfang loven tillader det, kan KONE også kontakte dig via andre grænseflader eller ved at bruge de indsamlede kontaktoplysninger for at levere oplysninger om opdateringer, der væsentligt påvirker dig som datasubjekt.

Fortrolighedserklæring

Cookies

Vi anvender cookies til at optimere hjemmesiden og give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Klik på feltet 'Accepter', hvis du er okay med dette og accepterer alle cookies. Du er også velkommen til at læse mere om vores datahåndtering i vores fortrolighedserklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site