Mangfoldighed, ligebehandling og inklusion er indlejret i KONEs kultur og værdier. Vi mener, at innovationen vil blomstre og arbejdsfællesskaber trives, når mennesker værdsættes som individer.

Vores mål for fremme af mangfoldighed og inklusion

Vi har defineret fire klare mål, som skal styre vores globale strategi for mangfoldighed og inklusion:

  • Besætte 35 % af toplederstillingerne med kvinder inden 2030.
  • Fortsætte med at øge mangfoldigheden af oplevelser og perspektiver ved systematisk at ansætte medarbejdere, der kommer uden for vores branche med kompetencer, som supplerer vores.
  • Sigte mod at blive så forskellige som vores kunder og de samfund, som vi servicerer. Specifikt arbejder vi for at øge den kulturelle mangfoldighed i vores globale forretningsenheder og funktioner.
  • Samarbejde om at opbygge en inkluderende kultur, der hylder mangfoldighed. Dette vil vi gøre ved f.eks. løbende at coache vores ledere og give praktiske tips og fakta til medarbejderne, så de kan lære og føre an på vejen mod en inkluderende kultur.

Læs mere om mangfoldighed og inklusion hos KONE i vores bæredygtighedsrapport.

Billede
Billede

Mød Sofie, elevatormontør i Norge

Servicetekniker – en titel, som ikke siger så meget om det ansvar, der følger med at sikre at bygninger og byer holdes i gang smidigt og effektivt. Det ved Sofie Frafjord Jølstad fra KONE Norge alt om.

Sofie Frafjord Jølstad startede sin KONE-rejse som elevatortekniker for syv år siden. Og hun har ikke set sig tilbage siden.

"Nogle kvinder kan være bange for at prøve ting, fordi de ikke tror, at de kan klare opgaven. Men jeg tror virkelig, at de ville klare sig godt. Vi skal bare stole på os selv og kaste os ud i det", siger Sofie.

Sofie er i dag en succesfuld servicetekniker, og hun giver KONEs inkluderende og engagerede arbejdskultur æren for sin succes. "Vi er den eneste virksomhed i Norge, hvor hele fem kvinder arbejder som elevatorteknikere", tilføjer hun og påpeger, at mange virksomheder stadig ikke er parate til at ansætte kvinder på områder, som anses for værende fysisk krævende.

Tanken om, at være en del af en eksklusiv gruppe forstærker fællesskabsfølelsen mellem Sofie og hendes kvindelige kolleger. Sammen, tror Sofie, at de virkelig er i stand til at skabe forandringer.

Billede

Vi tror på mangfoldighed, inklusion og ligestilling

Hos KONE stræber vi efter at sikre lige muligheder for alle. Vi anvender en fair talent-praksis i rekrutteringen og tilbyder unikke karrieremuligheder via fleksible aftaler og ved at understøtte en sund balance mellem arbejde og privatliv. Derfor har vi underskrevet Dansk Industri´s Gender Diveristy Pledge, som forpligter os til, at fremme kønsdiversitet på arbejdspladsen.

Vi værdsætter alle som individer

Globalt består vi af 147 nationaliteter, hvilket gør os unikke. Vi hilser nye kompetencer og synspunkter fra uden for branchen velkommen for at fremskynde innovation og samarbejde og skabe et blomstrende arbejdsmiljø. Sammen gør vi KONE til et fantastisk sted at arbejde og byerne til bedre steder at bo.

Billede
Billede

Vores forskellige perspektiver skaber innovation

Vi er kun så stærke, som vi er mangfoldige og inkluderende. Vores forskellige egenskaber, færdigheder og tilgange hjælper os med at skabe den bedste People Flow™-oplevelse og opbygge bedre og mere bæredygtige byer. Vi behandler alle venligt og respektfuldt, støtter forskellige tankegange, anerkender vores fordomme og bevarer hele tiden et åbent sind.

Vi passer på hinanden og de samfund, som vi lever i

Vi har engageret os i en kultur, hvor alle er velkommen. En kultur, hvor vi alle kan være autentiske og føle et tilhørsforhold. Fremme af inklusion er en løbende indsats, og vi har store ambitioner. Vi bidrager til en bæredygtig udvikling af vores samfund og ønsker at kæmpe for et retfærdigt og lige samfund. Derfor er vi stolt supporter af Copenhagen Pride.

Billede

Læs mere om mangfoldighed og inklusion hos KONE i vores bæredygtighedsrapport

JOIN OUR FLOW

Find dit drømmejob og søg vores interessante stillinger i dag!

Cookies

Vi anvender cookies til at optimere hjemmesiden og give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Klik på feltet 'Accepter', hvis du er okay med dette og accepterer alle cookies. Du er også velkommen til at læse mere om vores datahåndtering i vores fortrolighedserklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site