• HJEM
  • Juridisk information

Juridisk information

Ved at gå ind på KONE Corporations eller et af dets datterselskabers (herefter ”KONE”) hjemmeside eller et af de underliggende subsites (herefter ”subsites”) tiltræder du følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår og betingelser, må du ikke gå ind på hjemmesiden eller subsitet.

Ved at gå ind på KONE Corporations eller et af dets datterselskabers (herefter ”KONE”) hjemmeside eller et af de underliggende subsites (herefter ”subsites”) tiltræder du følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår og betingelser, må du ikke gå ind på hjemmesiden eller subsitet.

Begrænset licens

Under forbehold af de heri angivne vilkår og betingelser samt alle gældende lokale love og regulativer giver KONE dig en ikke-eksklusiv og uoverdragelig personlig og begrænset ret til at gå ind på, bruge og vise dette websted og ledsagende materialer udelukkende til eget brug. Denne tilladelse udgør ingen overdragelse af ejendomsret til subsidet og heri indeholdte materialer og er underlagt følgende begrænsninger: (i) du skal på alle kopier af subsidet og materialer bevare alle meddelelser om copyright og andre ophavsretlige meddelelser fra KONE; og (ii) du må ikke ændre, distribuere, overdrage eller lagre subsitet eller materialerne på nogen måde eller gengive eller offentligt vise eller fremføre eller på anden måde anvende subsitet og materialerne til noget offentligt eller kommercielt formål, undtagen sådan som det udtrykkeligt er tilladt heri.

Copyright

Indholdet på webstedet er ophavsretligt beskyttet af KONE Corporation. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri

Varemærker

Varemærkerne ”KONE”, ”Monospace®”, ”Ecodisc®”, ”Minispace™”, ”Maxispace®”, ”PowerDisc®”, ”TranSys™”, ”KONE EcoMaster®”, ”KONE e-OPTIMUM™”, ”Alta™”, ”KONEMATIC™”, ”KoneXion™”, ”KONE Care™”, ”KONE Polaris™”, ”TravelMaster™”, ”TransitMaster™”, sloganet ”Dedicated to People Flow™” og alle andre varemærker og slogans, KONEs produkt- og servicenavne, logoer, kommercielle symboler, varenavne, registrerede eller ej, tilhører KONE. Din adgang til subsitet skal ikke tolkes som nogen udstedelse af nogen licens eller rettighed til at bruge mærker, der vises på subsitet uden KONEs forudgående skriftlige samtykke.

Ændring af subsitet

KONE forbeholder sig ret til at ændre indholdet eller fjerne adgangen til subsitet (inkluderet i, men ikke begrænset til denne juridiske notits) på et hvilket som helst tidspunkt med eller uden varsel.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på dette subsite præsenteres ”således, som det forefindes” og ”således, som det er tilgængeligt”. Brugen af information, værktøj og service på subsitet sker på brugerens eget ansvar, og KONE udsteder ingen garantier for informationens, værktøjets eller servicens korrekthed eller funktionsdygtighed. Undtagen sådan som gældende lov kræver det, gives der ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået, for subsites tilgængelighed, korrekthed, driftssikkerhed eller indhold.

Ansvarsbegrænsning

Undtagen sådan som gældende lov kræver det, hæfter KONE ikke for direkte, indirekte, tilfældige og særlige skader eller følgeskader, tabt fortjeneste eller driftsafbrydelser, der skyldes brugen af eller manglende mulighed for at bruge dette subsite og de services, der tilbydes på subsitet, selvom KONE er underrettet om sådanne skader. KONE hæfter ikke for eventuelle unøjagtigheder, forsinkelser eller undladelser på subsitet og er ikke forpligtet til at underrette brugere, når information er blevet opdateret. KONE hæfter ikke for eventuelle tab eller skader, der skyldes brugerens tillid til data eller service på subsitet eller data, som brugeren har lagt ind på subsitet.

Links

Subsitet kan indeholde links til hjemmesider mm., der ejes og drives af tredjemand. KONE påtager sig intet ansvar og støtter eller fremsætter ingen anbringender eller garantier af nogen art for materiale, der er udarbejdet eller offentliggjort af tredjemand, og som dette subsite har et link til.

Indsendte oplysninger

Ved indsendelse af information eller materiale (f.eks. feedback, data, svar, spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer, planer, ordrer, anmodning eller lignende) til KONE f.eks. via e-mail eller dette subsite accepterer du, at: (i) materialet ikke indeholder elementer, der er ulovlige, ærekrænkende, injurierende, obskøne, pornografiske, grove, chikanerende, truende eller på anden måde uegnet til offentliggørelse; (ii) du vil træffe rimelige foranstaltninger for at scanne og fjerne eventuelle virus eller andre kontaminerende eller destruktive komponenter før indsendelse af materiale; (iii) du ejer materialet eller har ubegrænset ret til at sende det til os, og at KONE må offentliggøre materialet og/eller indføje det eller eventuelle begreber, der er beskrevet deri, i vores produkter uden vederlag, begrænsninger i brugen, angivelse af kilde, ansvarlighed eller erstatningsansvar; og (iv) du indvilliger i ikke at lægge sag an mod KONE i forbindelse med materiale indsendt af dig, og at du indvilliger i at holde KONE skadesløs, hvis nogen part anlægger sag mod KONE i forbindelse med materiale indsendt af dig.

Juridisk information

Cookies

Vi anvender cookies til at optimere hjemmesiden og give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Klik på feltet 'Accepter', hvis du er okay med dette og accepterer alle cookies. Du er også velkommen til at læse mere om vores datahåndtering i vores fortrolighedserklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site