WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site

Back to top

LÆS KONES SENESTE RAPPORT OM BÆREDYGTIGHED

I KONE har vi en stor rolle at spille i forhold til at gøre byer og bygninger mere energieffektive. Læs om hvordan vi bidrager til en bæredygtig udvikling af byerne.

Vores resultater på miljøområdet

CDPS GLOBALE A-LISTE

Den bedst mulige 100 A-score på DCPs globale A-liste

ENERGIEFFEKTIVITET

Den første virksomhed, som opnår den bedste energieffektivitet i klasse A for elevatorinstallationer i henhold til ISO 25745-standarden.

ENERGIFORBRUG

Vi nedbragte vores energimæssige CO2-aftryk i forhold til ordreindgangen med over 60 % fra 2008 til 2015.

Vores tilgang

For KONE er miljøansvar en kombination af at tilbyde vores kunder innovative og miljøeffektive løsninger og reducere vores egne aktiviteters miljøpåvirkninger.

KONEs PROGRAM FOR MILJØEEFFEKTIVITET

Vores program for miljøeffektivitet støtter den løbende grønne omstilling af den eksisterende bygningsmasse til intelligente miljøbyer, lavemissionssamfund og energineutralt byggeri.

LØSNINGER TIL GRØNNERE BYGNINGER

KONE er banebrydende inden for miljøeffektivitet med vores nuværende volumenelevator, der er op til 90 % mere energieffektiv end KONEs elevatorer fra 1990’erne, samt vores øvrige energieffektive løsninger.

REDUCERET MIILJØPÅVIRKNING

Vi vil reducere vores aktiviteters miljøpåvirkning yderligere, især med hensyn til vores driftsmæssige CO2-aftryk samt forbedre vores energi-, materiale- og vandeffektivitet.

STØTTER GRØNT BYGGERI

Beregning af vores produkters energiforbrug og muliggørelse af grønt byggeri. Vi offentliggør miljøpåvirkningen fra KONEs produkter og bidrager til at udvikle globale standarder for energistyring.

MILJØEFFEKTIV INSTALLATION

Miljøhensyn ved montering af nye anlæg. Vores gennemtænkte og effektive installationsprocesser minimerer monteringsarbejdets miljøpåvirkning, og vores systemer sikrer, at vi reducerer brugen af kemikalier og behandler affald effektivt på byggepladsen.

EFFEKTIVE SERVICEPROCESSER

Intelligente teknologier og en grøn vognpark minimerer udledninger og maksimerer effektiviteten. Fjernløsninger til overvågning reducerer antallet af unødvendige teknikerbesøg. Optimerede reservedelslagre i bilerne reducerer kørsel til lagrene, hvilket yderligere mindsker udledningerne.

MILJØEFFEKTIVITET GENNEM MODERNISERING

Anvendelse af en lang række løsninger for at skabe den største forskel med mindst mulig miljøpåvirkning. Vores moderniseringsløsninger går fra eftermontering af LED-belysning til en helt ny elevator med energigenvinding.

MINDRE CO2-BELASTNING

KONEs har målt sit CO2-fodaftryk siden 2008. Vi formåede at nedbringe vores energimæssige CO2-aftryk (Scope 1 og 2) i forhold til ordreindgangen med 60 % fra 2008 til 2015 (beregninger omfatter direkte energi og kølegasser i gruppe 1 og indirekte elektricitet og fjernvarme i gruppe 2).

LOGISTIK TEGNER SIG FOR DET STØRSTE BIDRAG

Logistikken var den vigtigste kilde til drivhusgasser i KONEs samlede CO2-aftryk og tegnede sig for 148 ktCO2e in 2015 (2014: 138). Vi bruger kun distributionsmodeller, der tager højde for miljøeffektivitet, og vi er særligt opmærksomme på at reducere transportens påvirkning ved at optimere transportruter og forsendelser og ved omhyggeligt at analysere alternative transportmodeller.

VOGNPARKEN

Ud af KONEs drivhusgasser fra driften i 2015 stammede 29 % fra vores globale vognpark, der således tegner sig for det andet største bidrag til vores drivhusgasser. Vi leder hele tiden efter nye og innovative måder at reducere vores vognparks CO2-aftryk på, f.eks. ved at være opmærksom på brændstofudnyttelse, el-biler og overvågning af førernes kørsel.

ENERGIBESPARELSER PÅ ANLÆGGENE

KONE har over 1.000 anlæg verden over med bl.a. kontorlokaler samt installations- og servicecentre. Vores Global Facility Policy har til formål at udvikle målrettede anlæg og miljøeffektiv drift. Vores mål er at reducere anlæggenes CO2-aftryk, og vi leder hele tiden efter måder, hvorpå vi bl.a. kan forbedre pladsudnyttelsen yderligere, optimere energiudnyttelse, øge andelen af grøn elektricitet, reducere affaldsmængden og øge genbrug.

Læs mere i vores rapport om bæredygtighed