WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site

Back to top

LÆS KONES SENESTE RAPPORT OM BÆREDYGTIGHED

I KONE har vi en stor rolle at spille i forhold til at gøre byer og bygninger mere energieffektive. Læs om hvordan vi bidrager til en bæredygtig udvikling af byerne.

Vores resultater på miljøområdet

BLANDT DE MEST BÆREDYGTIGE VIRKSOMHEDER

Vi er nr. 43 på listen "Corporate Knights’ En af de 100 mest bæredygtige virksomheder" som den eneste producent af elevatorer og rulletrapper

FØRENDE INDEN FOR KLIMAÆNDRING

En førende vurdering på A- på CDP's liste for 2018 og den bedst mulige vurdering A på "Supplier Engagement Leader Board"

BEST-IN-CLASS PÅ ENERGIEFFEKTIVITET

14 elevator- og 3 rulletrappemodeller lever op til den bedst mulige klassificering af energieffektivitet iht. ISO 25745

Vores tilgang

For KONE er miljøansvar en kombination af, at tilbyde vores kunder innovative og miljøeffektive løsninger, en måde at reducere vores egne aktiviteters miljøpåvirkninger på.

KONES PROGRAM FOR MILJØEEFFEKTIVITET

Vores program for miljøeffektivitet støtter den løbende grønne omstilling af den eksisterende bygningsmasse til intelligente miljøbyer, samfund og energineutralt byggeri.

BETROET PARTNER INDEN FOR GRØNNE BYGNINGER

Vi hjælper vores kunder med at opnå certificering af grønne bygninger, f.eks. LEED og BREEAM, med best-in-class mest energieffektive løsninger.

REDUCERET MIILJØPÅVIRKNING

Vi vil reducere vores aktiviteters miljøpåvirkning yderligere, især med hensyn til vores driftsmæssige CO2-aftryk samt forbedre vores energi-, materiale- og vandeffektivitet.

BETROET PARTNER INDEN FOR UDVIKLING AF GRØNNE BYGNINGER

Vi anvender bæredygtige materialer for at hjælpe med at reducere vores energiforbrug og bygningers CO2-aftryk. Vi offentliggør miljøpåvirkningen fra KONE's produkter og bidrager til at udvikle globale standarder for energiforbrug.

MILJØEFFEKTIV INSTALLATION

Miljøhensyn ved montering af nye anlæg. Vores gennemtænkte og effektive installationsprocesser minimerer monteringsarbejdets miljøpåvirkning, og vores systemer sikrer, at vi reducerer brugen af kemikalier og behandler affald effektivt på byggepladsen.

EFFEKTIVE VEDLIGEHOLDELSESPROCESSER

Intelligente teknologier og en grøn vognpark, minimerer udledninger og maksimerer effektiviteten. Unødvendige teknikertilkald reduceres ved hjælp af fjernovervågning og KONE 24/7 Connected Services, som bruger IoT-platformen IBM Watson og andre avancerede teknologier til at indføre intelligente tjenester for elevatorer og rulletrapper. Optimerede reservedelslagre i bilerne reducerer kørsel til lagrene, hvilket yderligere mindsker udledningerne.

MILJØEFFEKTIVITET GENNEM MODERNISERING

Anvendelse af en lang række løsninger for at skabe den største forskel med mindst mulig miljøpåvirkning. Vores moderniseringsløsninger går fra eftermontering af LED-belysning til en helt ny elevator med energigenvinding.

MINDRE DRIFTMÆSSIGT CO2-AFTRYK

KONE har målt sit driftsmæssige CO2-aftryk siden 2008, og vores mål er at reducere vores CO2-aftryk i forhold til nettoomsætningen med 3 % årligt.

PROBLEMFRIT OG MILJØEFFEKTIVT MATERIALEFLOW

Logistikken tegner sig for over 50% af KONE's CO2-aftryk. Vi anvender distributionsmodeller, der tager højde for miljøeffektiviteten, og er særligt opmærksomme på at reducere transportens påvirkning ved at optimere transportruter og forsendelser og ved omhyggeligt at analysere alternative transportmodeller.

MILJØEFFEKTIV VOGNPARK

Med en samlet størrelse på næsten 17.000 køretøjer tegner KONE's vognpark sig for mere end en tredjedel af vores CO2-aftryk. Vi søger hele tiden nye og innovative måder at reducere vores vognparks CO2-aftryk på, f.eks. ved bedre brændstofudnyttelse, bedre kørsel, pilotprojekter for elbiler og alternative mobilitetsløsninger.

ENERGIBESPARELSER PÅ ANLÆGGENE

KONE anvender mere end 1.000 anlæg verden over med bl.a. kontorlokaler samt installations- og servicecentre. Vores mål er at reducere vores anlægsrelaterede CO2-aftryk med 15% inden 2022 i forhold til 2017 og øge andelen af grøn elektricitet til minimum 50% af vores samlede forbrug inden 2021.

CIRKULÆR ØKONOMI

Hos KONE starter vores bidrag til en cirkelformet økonomi med fokus på at reducere materialer, energi og andre ressourcer anvendt til vores løsninger og aktiviteter. KONE spiller en vigtig rolle, når det gælder om at holde ressourcer i værdifuld brug så længe som muligt ved at forsyne vores kunder med pålideligt og energieffektivt udstyr med en levetid på over 25 år.

Læs mere i vores rapport om bæredygtighed (på engelsk)