KONE og BREEAM

Vores ekspertise og løsninger kan hjælpe din bygning med at opnå BREEAM-certificering som en grøn bygning

Næste generations grønne byggeri med KONE og BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er et internationalt anerkendt miljøvurderingssystem udviklet af BRE (Building Research Establishment).

BREEAM hjælper bygningsudviklere, -ejere og -operatører med at styre og mindske risici ved at påvise resultater af bæredygtighed under planlægning, design, konstruktion, drift eller renovering.

KONE hjælper dig til at opnå akkrediteringer for BREEAM International New Construction (NC) 2016 ved at:

  • Hjælpe med at reducere energiforbruget på byggepladsen og bygningens CO2-fodaftryk med dybdegående analyse af trafikmønstre og energiforbruget samt en reduktion af vores løsningers potentielle CO2-fodaftryk i deres driftslevetid
  • Hjælpe dig med at opfylde BREEAM-forudsætningerne og levere løsninger, der bidrager til at opnå BREEAM-akkrediteringer

Vi støtter dig også med andre tekniske standarder i henhold til BREEAM.

ENE06: Energieffektive transportsystemer – EN AKKREDITERING

Der opnås én akkreditering, når alle vurderingskriterier er opfyldt

KRAVSÅDAN KAN KONE HJÆLPE
Udføre en analyse af transportbehovet i bygningen for at bestemme det optimale antal elevatorer, rulletrapper og rullefortove samt deres størrelseKONE kan udarbejde en dedikeret trafikanalyserapport ved hjælp af KONEs ekspertise og værktøjer til beregning af personflow
Estimere energiforbruget for designelevatoren, rulletrappen og rullefortovet i overensstemmelse med ISO 25745 om elevatorers, rulletrappers og rullefortoves energieffektivitet og sammenligne løsningen med et andet system, der er installeret til formåletKONE kan foretage beregninger af energieffektivitet i overensstemmelse med metoden i ISO 25745
Overveje brugen af et regenerativt drev i tilfælde, hvor det giver en energibesparelse, som er større end den ekstra energi, der bruges til at understøtte drevene i standbyKONE kan dokumentere de potentielle energibesparelser, som det regenerative drev skaber
Specificere elevatoren med det laveste energiforbrugKONE kan udarbejde en energieffektivitetsrapport for sine løsninger

ENE06: Energieffektive transportsystemer – TO AKKREDITERINGER

Når den første akkreditering er opnået, er det muligt at opnå yderligere to akkrediteringer ved at opfylde alle de ekstra kriterier for energieffektive funktioner

LIFTE

KRAVSÅDAN KAN KONE HJÆLPE
• Indføre standby-løsninger til f.eks. belysning i elevatorstolen, brugerdisplays og ventilatorer
• Indføre elevatorstol- og displaybelysning, som giver en gennemsnitlig lampeeffektivitet (for alle armaturer i elevatorstolen) på > 55 lumen/kredsløbs-watt
• Indføre et drev med variabel hastighed, spænding og frekvens
• Indføre et regenerativt drev, som er dokumenteret energibesparende, medmindre det kan påvises, at dette ikke er økonomisk rentabelt i forhold til tilbagebetalingen over installationens levetid
KONE kan levere teknisk dokumentation til:
• Standby-løsninger
• Elevatorstolens belysningseffektivitet – standby-tilstand
• Drev
• Energibesparelse takket være det regenerative drev

ELEVATORER OG RULLEFORTOVE

KRAVSÅDAN KAN KONE HJÆLPE
Alle rulletrapper eller rullefortove overholder mindst ét af følgende:
• Den er udstyret med en belastningsføler, som synkroniserer motorydelsen til passagerbehovet ved hjælp af et drev med variabel hastighed.
• Den er udstyret med en passagerføler til automatisk betjening (rullefortove), så rulletrappen går i standby, når der ikke er noget passagerbehov.
KONEs rulletrapper har en lang række driftstilstande, herunder automatisk standby, når der ikke er noget passagerbehov. Standby-funktionen reducerer energiforbruget og forlænger installationens levetid.

Energi og atmosfære

AKKREDITERINGKRAVBESKRIVELSE AF KRAVSÅDAN KAN KONE HJÆLPE
HEA02Indendørs luftkvalitetAsbestholdige materialer er forbudt. De anførte produkttyper skal overholde emissionsgrænserne (for formaldehyd, flygtige organiske forbindelser og kræftfremkaldende stoffer), test og yderligere krav.KONE kan hjælpe kunderne med at vælge materialer til efterbehandling af elevatorstolen, som opfylder kravene, og dokumentere, at de valgte materialer overholder de tekniske krav.
HEA06TilgængelighedIndfør mindstemål for elevatorstolen, som sikrer alle brugertyper adgang, herunder personer med handicap eller nedsat mobilitet.KONE kan levere en elevatorstol, der opfylder alle krav til tilgængelighed.
MAT01LivscykluspåvirkningVælg materialer med en lav miljøpåvirkning gennem hele deres levetid.KONEs miljøvaredeklarationer (EPD'er), som er verificeret af tredjepart, indeholder oplysninger om KONE-løsningernes miljøpræstationer gennem hele deres levetid. KONE-EPD'er overholder ISO 14025 og EN 15804 og kan anvendes til at opnå akkrediteringer for deres livscykluspåvirkning (LCA). LCA-beregningsværktøjet er også verificeret i forhold til BREEAM-kravene.
MAT03Ansvarligt indkøb af byggematerialerAlt træ og alle træbaserede produkter, der anvendes i projektet, er produceret og handlet lovligt.KONE kan hjælpe kunderne med valg af træbaserede materialer til efterbehandling af elevatorstolen, som opfylder kravene, og levere dokumentation for, at de valgte materialer overholder de tekniske krav.
MAT05Design til holdbarhed og modstandsdygtighedVælg at give udsatte elementer i bygningen og landskabet tilstrækkelig beskyttelse for at minimere udskiftningsfrekvensen og maksimere materialeoptimeringen.KONE kan levere materialer til elevatorstolen, der opfylder kravene til holdbarhed og modstandsdygtighed.
MAN04Idriftsættelse og afleveringSørg for, at brugerne er bevidste om de "grønne funktioner" i deres bygning, og hvordan de udnytter dem.KONE kan levere brugervejledninger til sine løsninger.
WST01Håndtering af byggeaffaldReducer affaldsproduktionen, og undgå ved god design- og byggepraksis, at affaldet ender på lossepladsen.KONE kan opfylde kravene i planen for håndtering af byggeaffald, der er udarbejdet for projektet. KONE har desuden sit eget sæt af retningslinjer for affaldshåndtering og genbrug på installationssteder.
INN01InnovationKategorien Innovation gør det muligt at anerkende eksemplariske resultater samt innovative produkter og processer, der ikke indgår i eller overgår kravene i kriterierne for akkreditering.KONE kan levere ekspertise og dokumentation om vores innovative People Flow-løsninger for at støtte kunder, der ønsker at opnå akkreditering for innovation.

Kontakt os

Brug formularen nedenfor til at fortælle os mere om, hvordan vi kan hjælpe dig. Du vil snarest blive kontaktet af et medlem af vores team. [Indsæt om muligt yderligere FL-specifikke oplysninger om, hvem der kontakter kunden og hvornår].

Sample form


+45My query is about *|Installing new equipment in a new building|Installing new equipment in an existing building|Repairing or upgrading existing equipment|Maintenance|Residential Flow in a new building|Residential Flow in an existing building|24/7 Connected Services|Other
Equipment/service type *|Elevators|Autowalks|Escalators|Doors|Advanced People Flow solutions|People Flow planning|Other


Bemærk venligst, at vi indsamler dine personlige data, når du udfylder denne kontaktformular. For yderligere information om databehandling, venligst se vores fortrolighedserklæring.


Cookies

Vi anvender cookies til at optimere hjemmesiden og give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Klik på feltet 'Accepter', hvis du er okay med dette og accepterer alle cookies. Du er også velkommen til at læse mere om vores datahåndtering i vores fortrolighedserklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site
;