• HJEM
 • miljømeddelelse

MILJØMEDDELELSE

I overensstemmelse med artikel 33 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) ønsker KONE Corporation og dets datterselskaber (samlet kaldet "KONE") hermed at informere sine kunder om tilstedeværelsen af stoffer på den aktuelle kandidatliste over særligt problematiske stoffer til godkendelse i visse KONE-artikler.

KONE bestræber sig løbende på at fjerne særligt problematiske stoffer fra sine artikler. Bemærk dog, at følgende KONE-artikler, der er leveret til EU, efter vores bedste overbevisning og baseret på oplysninger fra vores leverandører indeholder særligt problematiske stoffer i en koncentration på over 0,1 vægtprocent:

Bly (CAS-nr. 7439-92-1):

 • Blylod, der bruges i kontravægte til elevatorer af typen KONE MonoSpace 700™ og KONE TranSys™ med lav frihøjde eller med meget lidt plads til kontravægten
 • Bly/syre-batterier i alle elevatorer
 • Visse elektriske og elektroniske artikler i PCBA'er (printplader), drev og strømforsyninger i KONEs elektrificeringsløsninger
 • Visse ventilatorer i elevatorstole
 • Visse forseglinger på fangapparater i elevatorer
 • Visse bøsninger og skiver i hastighedsvagter og fangapparater i elevatorer
 • NTC-termistorer i motorstatorer
 • Visse afbrydere i elevatorer
 • Kontaktstifter i visse grænsekontakter i elevatorer
 • Visse dørtrinsprofiler og lister i elevatorer
 • Jordskinner i elevatorer
 • Afstandsskruer i nødbremseåbningsanordninger i elevatorer
 • Gevindindsatser i visse styreskinner og støttesøjler til printplader i elevatorer
 • Kontakter i visse stikudtag i elevatorer
 • Klemmer, bolte og bøsninger på kontravægtstove i visse flugtanordninger til elevatorgruber
 • Cylindre og mikrotaster i visse trykknapper på betjeningspaneler i elevatorstole
 • Blyindlæg i KONEs hermetisk dør 30 og 30I_R
 • Visse kabelforskruninger
 • Bakteriedræbende lampe i elevatorrenseren
 • Visse strømforsyninger

1, 2-dimethoxyethan (CAS-nr. 110-71-4):

 • Litium-knapbatterier i visse PCBA'er
 • Visse hukommelseschips

Alkaner, C14-17, chloro (CAS-nr. 85535-85-9):

 • Visse ledninger og kabler i KONEs elektrificeringsløsninger

Blymonoxid (blyoxid) (CAS-nr. 1317-36-8):

 • Visse artikler i PCBA'er (f.eks. zenerdioder, modstande, resonatorer og krystaller)

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dien (CAS-nr. 13560-89-9):

 • Visse induktorer i PCBA'er

4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr. 80-05-7):

 • Visse hukommelseschips i PCBA'er

Cadmiumoxid (CAS-nr. 1306-19-0):

 • Visse relæer i PCBA'er

Diborontrioxid (CAS-nr. 1303-86-2):

 • Visse krystaller i PCBA'er

Hexahydro-methylphthalisk anhydrid (CAS-nr. 25550-51-0):

 • Visse LED'er i PCBA'er

Blydinitrat (CAS-nr. 10099-74-8):

 • Visse stik i PCBA'er

Blytitanium-zirkonoxid (CAS-nr. 12626-81-2):

 • Visse resonatorer i PCBA'er

Kalium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutan-1-sulfonat (CAS-nr. 29420-49-3):

 • Visse drosselspoler i PCBA'er

Orange bly (blytetroxid) (CAS-nr. 1314-41-6):

 • Visse resonatorer i PCBA'er

Borsyre (CAS-nr. 10043-35-3):

 • Visse resonatorer i PCBA'er

2-methylimidazol (CAS-nr. 693-98-1):

 • Visse relæer i PCBA'er

4-tert-butylphenol (CAS-nr. 98-54-4)

 • Visse sensorer

Decamethylcyclopentasiloxan (CAS-nr. 541-02-6)

 • Visse sensorer
 • Visse kontakter i PCBA’er

Dodecamethylcyclohexasiloxan (CAS-nr. 540-97-6)

 • Visse sensorer
 • Visse kontakter i PCBA’er

Imidazolidin-2-thion (2-imidazolin-2-thiol) (CAS nr. 96-45-7)

 • Visse sensorer
 • Visse endestopkontakter

Blytitantrioxid (CAS-nr. 12060-00-3)

 • Visse strømforsyninger
 • Visse buzzere i alarmenheder

Octamethylcyclotetrasiloxan (CAS-nr. 556-67-2)

 • Visse kontakter i PCBA’er

De ovennævnte artikler udgør ikke en sikkerhedsrisiko for kunder og slutbrugere under normale anvendelsesvilkår, forudsat at udstyret anvendes i overensstemmelse med KONEs anvisninger, og at artiklerne bortskaffes i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser.

Denne meddelelse kontrolleres regelmæssigt for at sikre overensstemmelse med den seneste kandidatliste. Indholdet er senest opdateret 17.01.2024.

miljømeddelelse

Cookies

Vi anvender cookies til at optimere hjemmesiden og give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Klik på feltet 'Accepter', hvis du er okay med dette og accepterer alle cookies. Du er også velkommen til at læse mere om vores datahåndtering i vores fortrolighedserklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site