• HJEM
  • miljømeddelelse
Tilbage til top

MILJØMEDDELELSE

I overensstemmelse med artikel 33 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) ønsker KONE Corporation og dets datterselskaber (samlet kaldet "KONE") hermed at informere sine kunder om tilstedeværelsen af stoffer på den aktuelle kandidatliste over særligt problematiske stoffer til godkendelse (senest opdateret den 15. januar 2019) i visse KONE-artikler.

Brug af bly i KONE-artikler

KONE bestræber sig løbende på at fjerne bly fra sine artikler. Bemærk dog, at følgende KONE-artikler, der er leveret til EU, indeholder bly i en koncentration på over 0,1 vægtprocent:

  • Blylod, der bruges i kontravægte til elevatorer af typen KONE MonoSpace 700™ og KONE TranSys™ med lav frihøjde eller med meget lidt plads til kontravægten.
  • Bly/syre-batterier i alle elevatorer.
  • Visse elektriske og elektroniske artikler inden for PCBA'er og drev i KONEs elektrificeringsløsninger.

De ovennævnte artikler udgør ikke en sikkerhedsrisiko for kunder og slutbrugere under normale anvendelsesvilkår, forudsat at elevatoren anvendes i overensstemmelse med KONEs anvisninger, og at artiklerne bortskaffes i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser.

Cookies

Vi anvender cookies til at optimere hjemmesiden og give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Klik på feltet 'Accepter', hvis du er okay med dette og accepterer alle cookies. Du er også velkommen til at læse mere om vores datahåndtering i vores fortrolighedserklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site