GRØNT, HELE VEJEN OP!

Grønt er det nye sort. Vi referer ikke til et modeshow, men en tendens hos bygningsejere og -udviklere, som er ved at blive mere bevidste om betydningen af bæredygtigt byggeri. Hvad betyder det for industrien, og hvordan bidrager KONE?

Rapporten World Green Building Trends 2016 tegner et positivt billede af fremtidens byggeri. Den påviste, at over 1.000 svarpersoner i 69 lande forventede, at mere end 60 % af deres arbejde ville være grønt i 2018. Det er et ambitiøst mål, og hvis det gennemføres, vil det betyde, at miljøeffektive bygninger snart kan blive normen.

Rapporten nævner også, at nye økonomier, som f.eks. i Brasilien, Indien, Saudi-Arabien og Sydafrika, bliver motorer for grøn vækst de næste tre år, idet udviklingen i disse lande i forhold til de nuværende grønne byggeniveauer udviklingsmæssigt vil variere fra en fordobling til en seksdobling. Væksten forventes også at fortsætte i industrilande, såsom USA, Tyskland og Storbritannien.

Grønne bygningers voksende popularitet er ingen overraskelse, eftersom de indebærer væsentlige besparelser i driftsomkostninger i forhold til traditionelt byggeri. De samme svarpersonerne fra World Green Building Trends 2016-rapporten forventer en besparelse i driftsomkostninger på 14 % over fem år for nye grønne bygninger og 13 % over fem år for grønne udskiftnings- og renoveringsprojekter.

Dette forklarer den stigende interesse i certificeringer for grønne bygninger, såsom LEED eller BREEAM.

KONES AMBITIØSE MÅL

KONE stormer ligeledes fremad med sine grønne planer. Der er to mål. Nemlig at forbedre vores løsningers miljøeffektivitet yderligere og reducere udledningen af drivhusgasser fra virksomhedens egne aktiviteter.

KONEs Sustainability Report 2015 lever op til begge mål. Lad os se på løsningerne.

KONE MonoSpace® 500, virksomhedens aktuelle maskinrumsløse volumenelevator, er op til 90 % mere energieffektiv end KONEs elevatorer fra 1990’erne. Også virksomhedens elevatorteknologi til højhuse, UltraRope™, reducerer energiforbruget ved en elevatortur på 500 meter med 15 %, og dens regenerative løsning giver energibesparelser på 20-35 % ved at genvinde den energi, der frigives, når elevatoren bruges.

Rulletrapper er også lig med fordele. KONEs miljøeffektive løsninger reducerer energiforbruget ved at sænke rulletrappens fart eller standse den, når den ikke er i brug, eller ved at øge motorens effektivitet, når trafikmængden er lav. KONEs destinationskontrolsystem optimerer trafikken, således at der bliver brug for færre og mindre elevatorer i en bygning.

TID TIL EN TOTAL FORVANDLING

Ifølge ELA (European Lift Association) er over 50 % af de europæiske elevatorer og rulletrapper allerede mere end 20 år gamle, og dette tal forventes at stige til 60 % i 2020. Det er således tid til at modernisere. KONEs miljøeffektive innovationer er også relevante her.

Modernisering af en elevator øger energibesparelserne til 70 %. Fordelene er også attraktive, fordi bygningsejere får lavere driftsomkostninger og en forudsigelig administration af anlæggenes livscyklus.

DEN DIGITALE UDVIKLING

De teknologiske innovationer tager føringen, og fremtiden ser også lovende ud, fordi ny teknologi er fantastisk til at gøer det muligt at forbedre bæredygtigheden. Teknologier i intelligente bygninger kan hjælpe bygningsejere og -administratorer med at forbedre deres bygningers samlede energiforbrug og ressourceeffektivitet og samtidig gøre personstrømmen bedre. Med digitaliseringen bliver resultaterne imponerende.

Se f.eks. på det samarbejde med IBM, som KONE indledte tidligere på året. Dermed kan KONEs service også byde på kognitiv analyser. Dette betyder i praksis, at KONE kan løse udfordringer, før de opstår, eftersom analyseplatformen hele tiden lærer og bliver bedre til at identificere fremtidige behov.

I øjeblikket bliver ethvert grønt initiativ endnu en tilføjelse. Det er en tendens, der ikke vil gå af mode i mange årffremover.

Grønt hele vejen op

Del denne side

Cookies

Vi anvender cookies til at optimere hjemmesiden og give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Klik på feltet 'Accepter', hvis du er okay med dette og accepterer alle cookies. Du er også velkommen til at læse mere om vores datahåndtering i vores fortrolighedserklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site