DRIFTSEFFEKTIVITET, NÅR DET ER BEDST

Der er sagt meget om KONEs miljøeffektive løsninger, der reducerer det samlede energiforbrug og sparer omkostninger for vores kunder. Men hvad med KONEs egen drift? Er den miljøbevidst? Akkumuleres fordelene over tid? Ja! Og ja! Læs mere.

I 2050 forventes verdens befolkning at nå 9,7 mia. ifølge FNs 2015-rapport, og 66 % af denne befolkning vil bo i byer. For at kunne bygge bæredygtige byer er det altafgørende at tage højde for alle de elementer, der gør en forskel. Derfor er KONE opmærksom på begge dele, nemlig design af miljøeffektive løsninger til bygninger, så de bliver mere energieffektive, og forbedring af KONEs drift for at nedbringe miljøpåvirkningen.

KONEs miljøarbejde fokuserer på at reducere vores CO2-aftryk, forbedre energi- og materialeeffektiviteten, reducere vandforbruget, affaldsmængderne og minimere brugen af farlige stoffer.

Ifølge KONEs livscyklusvurdering for data og produkter bestilt i 2015, indeholder 90 % af de materialer, der bruges til produktion og pakning af KONEs elevatorer og rulletrapper, genanvendelige metaller. KONEs anlæg indeholder hverken farlige stoffer, såsom asbest, bly- eller cadmiumholdig maling, eller hellere kemikalier, der reducerer ozonlaget, såsom klorbehandlede opløsningsmidler eller CFC-gasser.

Når det gælder vandforbrug og affald, udledte KONEs produktionsenheder (ekskl. GiantKONE) i 2015 17 tons spildevand til kommunale spildevandssystemer sammenlignet med 20 tons i 2014.

EN BØLGE AF VEDVARENDE ENERGI

Andelen af grøn elektricitet steg til 22 % i 2015 fra 20 % i 2014.

Og grunden er: 100 % af den elektricitet, der bruges på KONEs hovedkontor og hele produktions-, forsknings- og udviklingsbygningen i Finland, stammer fra vindkraft. Mens 5 % af den elektricitet, der bruges på KONEs produktionsenhed i Slimpa, Italien, stammer fra solcelleanlæg, kommer 30 % af den elektricitet, der bruges på KONE US Operations Center i Moline, Illinois, fra over 1.300 solceller.

Ud over brugen af vedvarende energi bruger KONE brændstoføkonomiske biler, indfører elbiler, reducerer størrelsen af bilerne og overvåger kørslen for at reducere CO2-aftrykket for KONEs bilpark. Bilerne har optimerede reservedelslagre for at reducere kørslen til lagrene, hvilket yderligere mindsker udledningerne. Intelligent teknologi, såsom telematiksystemer til forbedring af førersikkerhed samt forbedring af brændstofeffektiviteten, er også praktisk. Generelt registrerede KONE en relativ reduktion på 2,9 % af bilparkens udledninger i 2015.

Også inden for logistikken optimerer KONE transportnetværk, forbedrer pladsudnyttelsen under læsning og minimerer brugen af luftfragt for i stedet at øge brugen af jernbane- og skibstransport.

KONEs medarbejdere opfordres til at bruge virtuelle mødeværktøjer for at nedbringe rejseaktiviteten. Det er måske derfor, virksomhedens udledninger af drivhusgasser fra luftfart faldt med 4,5 % i 2015 i forhold til 2014.

LEV OP TIL LØFTERNE

KONEs målrettede bestræbelser på at gøre en forskel, både internt og eksternt, bliver bemærket. Sidste år fik KONE en position på CDPs globale Climate Performance A-List og Supplier A-List – CDP er en af verdens førende leverandører af data om klimaforandringer. KONE fik desuden den bedst mulige klimaoplysningsscore på 100 i CDPs nordiske rapport for 2015. Det er en høj score, der viser fremragende dataadministration, transparent kommunikation og en indgående forståelse for de problemer i forbindelse med klimaforandringer, der påvirker virksomheden.

En sådan forståelse er altafgørende, når der implementeres miljømålsætninger, der har til formål at gøre byerne til et bedre sted at bo.

Driftseffektivitet

Del denne side

Cookies

Vi anvender cookies til at optimere hjemmesiden og give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Klik på feltet 'Accepter', hvis du er okay med dette og accepterer alle cookies. Du er også velkommen til at læse mere om vores datahåndtering i vores fortrolighedserklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site