Ny lovgivning om elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

Pressemeddelelse Publicerede 07-14-2016

KONE Corporation, pressemeddelelse, 14. juli 2016

Tre nye bekendtgørelser om elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner er trådt i kraft den 30. juni 2016. De nye bekendtgørelser samler og specificerer de hidtil gældende regler, der tidligere var spredt i flere forskellige bekendtgørelser. Hovedformålet med de nye bekendtgørelser er at sikre et højere personsikkerhedsniveau samt at præcisere ansvaret for et anlæg og dets drift- og personsikkerhed.

KONE påpeger, at der nu er et skærpet ansvar hos ejeren i henhold til de nye bekendtgørelser.

De nye regler påvirker både nyinstallation, modernisering og vedligeholdelse af anlæg. Da lovgivningen er kompleks, anbefaler vi, at du kontakter KONE, hvis du ønsker mere information om de nye bekendtgørelser.

Du kan også læse mere om den nye bekendtgørelse i vores informationsfolder her og på Arbejdstilsynets hjemmeside her

Kort om de tre nye bekendtgørelser

 • Bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket
  Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 459 af 23. maj 2016
  Bekendtgørelsen er en sammenfatning af alle væsentlige krav til eksisterende elevatorer, løfteplatforme og rulletrapper, der ikke er CE- mærket. På få områder er reglerne blevet skærpet for at øge personsikkerheden. Blandt andet stilles der højere krav til moderniseringsopgaver for at sikre et tilsvarende højere personsikkerhedsniveau.
 • Bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner
  Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 460 af 23. maj 2016
  Bekendtgørelsen samler de hidtil gældende regler om adgangsveje, der tidligere var spredt i de forskellige bekendtgørelser. Adgangsveje er de områder, der føre hen til elevatorer, rulletrapper og lignende anlæg samt andre områder, der hører til anlægget. Som noget nyt præciseres det, at ejeren af et anlæg er ansvarlig for, at adgangsveje er tilgængelige og fuldt forsvarlige.
 • Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner
  Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 461 af 23. maj 2016
  Med den nye bekendtgørelse skærpes kravet til indholdet af serviceeftersyn, mens antallet af serviceeftersyn reduceres, hvor det er muligt i forhold til installatørens forskrifter. Flere parametre skal medtages, når det endelige antal eftersyn skal fastlægges, som for eksempel anlæggets alder, om det er CE-mærket, offentligt tilgængelig og udsat for vind og vejr. I denne bekendtgørelse præciseres det, at ejeren af et anlæg er ansvarlig for et anlægs drift- og personsikkerhed.

For mere information kontakt venligst
Le Sjørup Christiansen, Marketing- og kommunikationskoordinator, tlf.: 22703116, e-mail: le.christiansen@kone.com

Om KONE
KONE er en af verdens førende virksomheder inden for elevator- og rulletrappebranchen. KONEs målsætning er at tilbyde den bedste People Flow®-oplevelse ved at udvikle og levere løsninger, der sætter personer i stand til at bevæge sig jævnt, sikkert og behageligt uden ventetid i bygninger i et stadigt mere urbaniseret miljø. KONE leverer branchens førende elevatorer, rulletrapper, automatiske døre og porte og integrerede løsninger for at styrke personstrømmen i bygninger. KONEs services dækker en bygnings levetid fra designfase til installation, vedligeholdelse, reparation og modernisering. I 2015 havde KONE en årlig nettoomsætning på EUR 8,6 mia. og næsten 50.000 ansatte ved udgangen af året. KONEs B-aktier er noteret på NASDAQ OMX Helsinki Ltd i Finland. www.kone.com

Del denne side

Cookies

Vi anvender cookies til at optimere hjemmesiden og give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Klik på feltet 'Accepter', hvis du er okay med dette og accepterer alle cookies. Du er også velkommen til at læse mere om vores datahåndtering i vores fortrolighedserklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site