SKI’s rammeaftale for elevatorservice bringes til ophør

Pressemeddelelse Publicerede 04-16-2019

Som konsekvens af den af KONE anlagte klagesag mod Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) bringes SKI’s rammeaftale for elevatorservice til ophør ved udløb af dens to-årige basisperiode, startende den 1. marts 2020. Alle tilsluttede organisationer kan allerede nu opsige deres elevatorserviceaftale med SKI med tre måneders varsel. Derudover opretter SKI et dynamisk indkøbssystem til køb af moderniseringer og større reparationer, som vil sikre en fair pris for reservedele og moderniserings- og reparationsopgaver.

Afgørelsen fra Klagenævnet for Udbud
I februar 2018 tildelte SKI en rammeaftale på elevatorservice (50.75 Elevatorservice), som vi i KONE vurderede ikke levede op til gældende regler for offentlige udbud. Dels havde SKI undladt at konkurrenceudsætte de for servicen nødvendige reservedele, uanset at værdien heraf udgjorde et større tocifret millionbeløb. Dels mente vi, at der var en fejl i udbuddets evalueringsmetode, der gjorde det muligt at spekulere i responstider og startgebyrer. Den 15. februar 2019 gav Klagenævnet for Udbud KONE medhold i hovedparten af vores klage.

Klagenævnet fastslog, at udbudspligten ikke er afløftet ved indkøb af reservedele i forbindelse med reparationer samt ved de miniudbud (moderniseringer), som gennemføres på aftalen. Klagenævnet fastslog derfor, at aftalen, for så vidt angår køb af reservedele, er uden virkning fra og med den 1. april 2019 - på nær de reservedele, som indgår i de lovpligtige serviceeftersyn. Klagenævnets kendelse indebærer desuden, at hele rammeaftalen skal bringes til ophør.

SKI opsiger rammeaftalen pr. 1. marts 2020
Som konsekvens af den af KONE anlagte klagesag, opsiger SKI rammeaftalen for elevatorservice ved udløb af dens to-årige basisperiode, startende den 1. marts 2020 afhængig af den konkrete tilslutningsdato. Alle kommunale og offentlige organisationer, som har tilsluttet sig SKI’s rammeaftale for elevatorservice, kan dog allerede i dag opsige deres elevatorserviceaftale med SKI med tre måneders varsel.

Derudover opretter SKI et dynamisk indkøbssystem til køb af moderniseringer og reparationer, som vil sikre, at reservedele og moderniserings- og reparationsopgaver fremadrettet kan indkøbes til en fair og konkurrencedygtig pris. Systemet forventes klar til brug den 31. maj 2019.

SKI vil igangsætte et genudbud af rammeaftalen for elevatorservice og forventer, at den nye aftale er klar den 1. marts 2020.

Vi er i KONE tilfredse med klagesagens udfald og konsekvensen deraf. For os er det vigtigt, at de tilsluttede kommunale og offentlige organisationer nu igen frit kan vælge den mest konkurrencedygtige leverandør af elevatorservice på markedet”, udtaler Tuomas Oijala, administrerende direktør i KONE Danmark.

For mere information om klagesagens konsekvenser eller KONEs elevatorservice kontakt venligst Christian Hornstrup, direktør for Service og moderniseringsløsninger i KONE på mail: christian.hornstrup@kone.com eller telefon: +45 53660432.

Læs afgørelsen fra Klagenævnet for Udbud her: Kendelse.

Om KONE
KONE er en af verdens førende virksomheder inden for elevator- og rulletrappebranchen. KONEs mission er at forbedre flowet i byerne ved at udvikle og levere løsninger, der sætter personer i stand til at bevæge sig sikkert, behageligt og trygt i og mellem bygninger. KONE leverer branchens førende elevatorer, rulletrapper, automatiske døre og porte og integrerede løsninger. KONEs services dækker en bygnings levetid fra designfase til installation, vedligeholdelse, reparation og modernisering. I 2017 havde KONE en årlig nettoomsætning på EUR 8,9 mia. og over 55.000 ansatte ved udgangen af året. KONEs B-aktier er noteret på NASDAQ OMX Helsinki Ltd i Finland. www.kone.com

Del denne side

Cookies

Vi anvender cookies til at optimere hjemmesiden og give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Klik på feltet 'Accepter', hvis du er okay med dette og accepterer alle cookies. Du er også velkommen til at læse mere om vores datahåndtering i vores fortrolighedserklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site