Back to top

Servicebeskrivelser

Se nærmere på de enkelte ydelser, der indgår i vores KONE Care™-pakker til elevatorer, rulletrapper og automatiske døre.

KONEs FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE

KONEs forebyggende vedligeholdelse løser problemerne, før de opstår. Vi vedligeholder dit anlæg i forhold til dets brug, alder og en række andre relevante faktorer. Din skræddersyede plan sikrer, at alle enkeltkomponenter og systemer serviceres på det rigtige tidspunkt og i henhold til alle relevante regler – uanset fabrikat.

KONEs KUNDESERVICE

Når du eller dine slutbrugere har brug for hjælp til dit anlæg, ringer du først til vores kundeservice. Det er nemt at kontakte vores servicecenter. Vores professionelle personale taler dit sprog, kender dine anlæg, og kan sende en servicetekniker ud for at løse opgaven.

VAGTORDNING

Med vores vagtordning til elevatorer, rulletrapper og automatiske døre bliver der hurtigt sendt en servicetekniker af sted for at tage sig af uventede anlægsfejl, standsninger eller uregelmæssig drift. Ring til vores kundeservice, som sender en tekniker ud for at løse fejlen i henhold til den aftalte responstid i din serviceaftale.

UDKALD TIL REPARATIONER

Hvis dine elevatorer, rulletrapper eller automatiske døre har en funktionsfejl eller beskadigede komponenter, kan KONEs teknikere udbedre dem. De påviser desuden nødvendige reparationer under de ordinære servicebesøg og kan ofte tilbyde at udføre reparationen, før dit anlæg får driftsstop.

KONE CARE™ ONLINE

Med KONE Care™ Online holder du dig informeret om KONEs servicebesøg, serviceanmodninger og reparationer, uanset hvor du er. Du får adgang til oplysninger om ydelse, vedligeholdelse, nedbrud og reparationer vedrørende dit anlæg, så planlægning og budgettering bliver nemmere.

VOICE LINK-SERVICE

KONEs Voice Link™-service giver mulighed for tovejskommunikation mellem brugerne i elevatorstolen og KONEs kundeservice, når der trykkes på alarmknappen i stolen. Systemet identificerer automatisk fastsidderen og elevatorens adresse.

REDNINGSTJENESTE VED FASTSIDDERE

Redningstjenesten sikrer, at fastsiddende personer hurtigt og sikkert kommer fri. Vores nødprocedure sikrer, at der straks sendes en tekniker ud til stedet, når vores kundeservice modtager en serviceanmodning.

PERIODISK INSPEKTION

Periodisk inspektion af elevatorer og rulletrapper sikres af et akkrediteret inspektionsorgan. KONE administrerer besigtigelserne samt yder teknisk bistand og koordinering af besøg.

KONE Care 24/7 Connect™

En døgnservice med overvågning og diagnostik, der forbedrer anlæggets sikkerhed og driftssikkerhed. Denne service giver større tryghed ved at holde dig informeret om KONEs vedligeholdelsesaktiviteter og tilstanden for alle overvågede anlæg. KONE følger op på eventuelle problemer, der måtte være med dine anlæg, i forhold til de service- og responstider, der er aftalt mellem dig og KONE.

DATA LINK SERVICE

Med KONEs Data Link Service overvåges dine anlæg døgnet rundt for at sikre øjeblikkelige reaktioner på eventuelle kritiske fejl.

VICEVÆRTSERVICE

Vores viceværtservice til elevatorer, rulletrapper og automatiske døre og porte er små jævnlige serviceeftersyn, der supplerer KONEs forebyggende service. Antallet af serviceeftersyn aftales sammen med dig og efter gældende lovgivning.

KONE MOBILE-APP

Med appen KONE Mobile er du altid ajour med alt service og vedligeholdelsesarbejde, også når du ikke er hjemme. Du ved altid, hvilket arbejde der udføres, og hvornår vi er færdige.

Værktøj og brochurer

Flere brochurer og værktøj